Indtast adresse og se ejendomsdata

På EJENDOMSINFO kan du fremsøge oplysninger om bygninger, boliger mm. for danske ejendomme og få information om grundlaget for Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde med Bygnings- og Boligregistret (BBR) og den Offentlige Informationsserver (OIS).

Bygninger, boliger, erhvervsenheder og tekniske anlæg registreres i BBR i henhold til BBR-loven.

BBR er et grunddataregister, som indgår i det fællesoffentlige Grunddataprogram.
Læs mere om BBR og Grunddataprogrammet her

Til brug for den nye datadrevne ejendomsvurdering forbedres BBR med oplysninger om bygningernes geografiske beliggenhed og om erhvervsbygningers karakteristika, anvendelse mm.
Læs mere om BBR og Ejendomsvurderingen her

Den Offentlige Informationsserver (OIS) giver alle let adgang til sammenhængende oplysninger om ejendomme ved opslag på ejendomsinfo.dk eller ois.dk.

Professionelle OIS-distributører modtager masseudtræk (fildistribution) og videreformidler til en lang række offentlige og private anvendere.

OIS udstiller oplysninger fra BBR, Matriklen, ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister), Danmarks Adresseregister, SVUR (Statens Salgs- og Vurderingsregister) og Plandata.dk.