Delområde: Fast ejendom

Grunddataregistrene indenfor fast ejendom eller ejendomsdataområdet omfatter BBR, Vurderingsregistret, Ejerfortegnelsen, Matriklen og Ejendomsbeliggenhedsregistret. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er national myndighed for BBR, Vurderingsstyrelsen for Vurderingsregistret, mens Geodatastyrelsen er det for de tre øvrige ejendomsregistre.

Herudover er Tingbogen et vigtigt ejendomsregister, som der også koordineres med. Tilsvarende har Danmarks Adresseregister (DAR) og det fællesoffentlige geografiske forvaltningsgrundlag under GeoDanmark en væsentlig tilknytning til ejendomsdataområdet.

Implementeringen af ejendomsregistrene på Datafordeleren i juni 2019 markerede samtidig afslutningen på implementeringen af en reform af ejendomsregistreringen i Danmark, som betyder at:
- Oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres på en ensartet måde i de autoritative registre på ejendomsområdet
- Harmoniseret ejendomsidentifikation via BFE-nummeret, som tildeles af og registreres samme sted i Matriklen
- Identifikation af fast ejendom allerede fra ejendommens tilblivelse i projektstadiet

Udviklingsindsatsen vedrørende fast ejendom var frem til implementeringen i 2019 organiseret i ejendomsdataprogrammet (delprogram 1 eller GD1), som havde tre hovedprojekter:
- ”Udvidelse af BBR” under Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
- ”Matriklens udvidelse” under Geodatastyrelsen
- ”Ny Ejerfortegnelse" under Geodatastyrelsen

Alle tre projekter er gennemført og afsluttet ultimo 2019.
Som konsekvens heraf kan Ejendomsstamregistret (ESR) udfases efter en paralleldriftsperiode. ESR er et skygge- og kopiregister, der baserer sig på ejendomsbegrebet ”kommune-ejendomsnr.” (også nogle gange betegnet ”ESR-nr.).