Fællesoffentlig digital arkitektur (FDA)

Den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA) stiller en række fælles krav til dokumentation af arkitektur og data.

FDA arbejder med otte hovedperspektiver, som skal tages i betragtning i arkitekturarbejdet: Styring, Strategi, Jura, Sikkerhed, Opgaver, Information, Applikation og Infrastruktur. Se illustrationen nedenfor.

Ifølge FDA handler arkitekturarbejde om at definere og dokumentere de forskellige elementer i den samlede løsning. De otte hovedperspektiver giver tilsammen en helhedsbetragtning. Hvert hovedperspektiv repræsenterer et fokus og en bestemt vinkel på arkitekturarbejdet - og kan dermed også anvendes til at tilgodese forskellige interessenters behov for information og overblik over arkitekturen.

De fire førstnævnte perspektiver (Styring, Strategi, Jura og Sikkerhed) kan generelt betragtes som tværgående i forhold til de fire sidstnævnte (Opgaver, Information, Applikation og Infrastruktur), der kan betragtes som en slags lag i arkitekturen, hvor Opgaver og Information indgår i forretningsarkitektur, og Applikation og Infrastruktur indgår i den tekniske it-arkitektur.

Med dette udgangspunkt er det BBR's intention at udarbejde arkitekturprodukter, som afspejler BBR-systemet og BBR's samlede forvaltningsområde på en hensigtsmæssig måde.

FDA arkitekturreol