Idégrundlag for Grunddataprogrammet

Grunddata er et væsentligt bidrag til moderniseringen af den offentlige sektor.

Når allerede indberettede data deles på tværs og indgår direkte i sagsbehandlingen, opnås en bedre og mere effektiv service for borgere og virksomheder. Medarbejderne i den offentlige sektor får færre tunge og rutineprægede opgaver, og der frigøres ressourcer til øget velfærd på f.eks. sundheds- og uddannelsesområdet.

Frie og åbne data og ensartet praksis for videreanvendelse har også stor værdi for den private sektor. Dels fordi virksomheder bruger disse data i deres interne processer, og dels fordi informationerne i de offentlige data kan udnyttes til helt nye typer af især digitale produkter og løsninger. Frit tilgængelige grunddata for den private sektor er kort sagt en potentiel kilde til innovation, vækst og nye arbejdspladser.

Teori og eksempler
Under dokumenter findes to rapporter vedrørende:
- Den økonomiske teori bag frie og åbne registerdata (“FUNDING OF A SYSTEM OF KEY REGISTERS IN A PSI-CONOMICS AND CONTEMPORARY PERSPECTIVE - the Dutch experience in a Danish context”)
- Studier om frie og åbne data fra en række lande (“RE-USE OF PUBLIC SECTOR INFORMATION – Catalogue and highlights of studies, cases and key figures on economic effects of changing policies”)

De to dokumenter er udarbejdet som opfølgning på et tidligere samarbejde med de hollandske registermyndigheder.