Indtast adresse og se ejendomsdata

EJENDOMSINFO er din genvej til oplysninger om ejendomme. Du kan fremsøge oplysninger om bygninger, boliger mm. for alle ejendomme i Danmark og du kan få information om SKATs arbejde med ejendomsdata, især Bygnings- og Boligregistret (BBR) og den Offentlige Informationsserver (OIS).

I juni 2017 blev en ny version af BBR idriftsat (BBR 1.8). Den nye version har en ny og smartere funktionalitet, som gør det lettere at være registerføre i kommunerne. Blandt andet kommer der en ny digital indbakke, som åbner for nye måder at indberette ændringer til registret. BBR 1.8 er også et væsentligt skridt ift. Grunddataprogrammet, da BBR nu er klar til at spille sammen med de øvrige grunddataregistre i 2018.

OIS er fortsat dine genvej til ejendomsdata. I de kommende år, hvor Grunddataprogrammet implementeres vil alle - borgere og professionelle anvendere – fortsat have let adgang til oplysninger om enkeltejendomme. For de professionelle OIS-distributører, der modtager masseudtræk (fildistribution), vil der være en lang paralleldriftsperiode, hvor OIS udstiller ejendomsdata både på den nye måde og på den eksisterende måde. Det vil sige, at anvenderne under og efter omstillingsperioden modtager en stabil dataleverance fra OIS.