BBR's forvaltningsområde

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et lovfæstet register, der indeholder oplysninger om bygninger, bolig- og erhvervsenheder, tekniske anlæg samt oplysninger om det faktiske energiforbrug i bygninger. BBR er også et grunddataregister, der indgår i et tæt samspil med de øvrige registre på ejendomsdataområdet.

Hensigten med BBR-loven er at sikre en ensartet registrering af samtlige bygninger, boliger og erhvervsenheder med henblik på at kunne stille oplysningerne til rådighed som fælles grunddata. Rationalet er, at det offentlige kun skal indsamle de relevante bygningsoplysninger én gang, ét sted, hvorfra oplysningerne stilles til rådighed for alle offentlige og private brugere.

BBR indeholder blandt andet oplysninger om bygningsarealer, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer m.v. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, og altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte af myndighederne efter anden lovgivning.

Det er den enkelte ejer, som er ansvarlig for at BBR er opdateret og retvisende. Forslag til ændringer i BBR indsendes til kommunen. Kommunerne står for den løbende ajourføring af BBR. Ud over indberetninger fra ejerne sker dette især som opfølgning på behandlingen af byggesager i kommunen. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er national myndighed for BBR.

Oplysninger i BBR anvendes til mange forskellige formål i den offentlige og private sektor jf. illustrationen nedenfor. Oplysninger fra BBR indgår således som en del af grundlaget for mange sager, beslutninger mv. med betydning for den enkelte borger, erhvervslivet og den offentlige sektor.

BBR´s forvaltningsområde er i sin helhed beskrevet i BBR arkitekturoverblik.

BBR oplysninger i brug