BBR's arkitektur

BBR har i en række dokumenter beskrevet BBR’s arkitektur. Beskrivelsen er organiseret med inspiration fra den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), der stiller en række fælles krav til dokumentation af arkitektur og data. Intentionen er, at arkitekturprodukterne afspejler BBR-systemet og BBR's samlede forvaltningsområde på en hensigtsmæssig måde.

Som grunddokumentation er udarbejdet et ”BBR arkitekturoverblik”, som, med selve registersystemet i centrum, giver en samlet fremstilling af hele BBR's forvaltningsområde. Formålet er at skabe en helhedsforståelse af BBR-systemet og den kontekst, som registret mv. indgår i. Det gælder både i forhold til grænsefladerne til andre områder og i forhold til delelementerne indenfor BBR's forvaltningsområde. Målgrupperne er primært de overordnede forretningsniveauer hos de forskellige interessenter.

Der er udarbejdet en række mere detaljerede arkitekturprodukter, der uddyber BBR arkitekturoverblikket. Disse arkitekturprodukter er indplaceret under FDA arkitekturreolens overskrifter (se boks om FDA nedenfor):

Strategi
- Vision, mål og målbillede
- Forretningsprincipper

Sikkerhed
- Sikkerhedsmodel

Opgaver
- Procesoverblik
- Forretningsservices
- Use case oversigt

Information
- Begrebsmodel
- Informationsmodel

Applikation
- Kontekstdiagram
- Applikationslandsskab - Indberetning
- Applikationslandsskab - Distribution

BBR er et grunddataregister, og der er på den baggrund udarbejdet en særlig beskrivelse af løsningsarkitektur for BBR's samspil med de øvrige grunddataregistre under Grunddataprogrammet. Løsningsarkitekturen beskriver, hvordan BBR forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt er afstemt med de tre grunddataregistre på ejendomsdataområdet – Matrikel, BBR og Ejerfortegnelsen - og dermed hænger sammen på løsningsniveau. Målgruppen er Grunddataprogrammets interessenter. Løsningsarkitekturen omfatter særskilte bilag om ”Servicebeskrivelser og integrationer”, ”Informationsmodel” og ”Processer”. Se nærmere under BBR og Grunddataprogrammet