BBR og ejendomsvurderingen

BBR programmet

I 2014 blev Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) etableret i Skatteministeriets departement med henblik på at udvikle og implementere et nyt ejendomsvurderingssystem. Målet er at genskabe tilliden til ejendomsvurderingerne.

Da korrekte ejendomsvurderinger hviler på gode ejendomsdata, er der igangsat en række initiativer for at forbedre datagrundlag, herunder geografiske data, plandata, markedsdata og BBR-data.

De initiativer, der vedrører BBR, er samlet i BBR-programmet, som er et underprogram til ICE´s program til etablering af det nye ejendomsvurderingssystem.

Ejendomsdatakontoret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af BBR-programmet, der består af en række projekter som sigter på at:

  • Etablere en selvbetjeningsløsning (Ret BBR), der giver mulighed for digitalt at indberette ændringsforslag til BBR
  • Fastlægge nye regler for registrering af anvendelse og arealer i bygninger til erhverv, landbrug og skovbrug
  • Gennemføre en ny registrering af bygninger til erhverv, landbrug og skovbrug på baggrund af de nye regler
  • Færdiggøre geokodningen af bygningerne, så alle bygninger i BBR bliver repræsenteret af et nøjagtigt koordinatsæt, der angiver bygningers beliggenhed
  • Forstærke indsatsen for at forbedre datakvaliteten i BBR. Det omfatter fx udvidelse af de logiske kontroller for at finde og rette fejl i BBR

Virksomhederne er typisk organiseret i interesse- eller brancheorganisationer. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har for at få en god dialog og forståelse for opgaven afholdt informationsmøder mm. for de relevante organisationer.

Da kommunerne er registerførere for BBR kræver BBR-programmet også et tæt samarbejde med kommunerne, KL samt kommunernes it-fællesskab KOMBIT, der driver selve BBR-registret.

BBR-programmet blev etableret i 2015, og programmets projekter løber frem til udgangen af 2019, hvorefter vedligeholdelsesarbejdet vil komme til at indgå i den almindelig forvaltning af BBR.