BBR og grunddataprogrammet

Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger, boliger, adresser mm. – bl.a. i BBR. Disse oplysninger er grunddata og anvendes overalt i den offentlige sektor og i meget høj grad også i den private sektor.

I oktober 2012, indgik regeringen og KL en aftale - ”Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering” - om at forbedre de offentlige registre via grunddataprogrammet. Regionerne har senere tilsluttet sig aftalen.

Gode grunddata er en vigtig forudsætning for, at myndighederne effektivt og kan varetage deres opgaver på tværs af enheder, forvaltninger og sektorer. Myndigheder og virksomheder bruger i dag mange ressourcer på at indsamle og administrere data, nogle gange fordi adgangen til de offentlige data er vanskeligt tilgængelige, uigennemskuelige eller ufleksible. Grunddataprogrammet sigter på at fjerne disse barrierer.

Ideen med grunddataprogrammet er, at sikre entydig registrering og distribution af grunddata, som udgangspunkt for effektiv genbrug og deling af grunddata til gavn for borgere, offentlige myndigheder såvel som private virksomheder. Visionen er, at grunddata skal være den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted, og anvendes.

Grunddataprogrammet ledes af en tværoffentlig grunddatabestyrelse, hvis overordnede ansvar er at sikre, at det samlede program gennemføres. Grunddataprogrammet implementeres trinvist frem til 2019. Programmet består af otte delområder.

Illustrationen viser de logiske sammenhænge mellem grunddata på et overordnet niveau.

grunddataprogrammet