BBR systemets opbygning

BBR er et moderne register opbygget efter tidssvarende principper for it-arkitektur, datastruktur med tilhørende processer for kontrol, ajourføring mm. Grundlæggende har BBR således et godt udgangspunkt for at kunne indgå et operationelt samarbejde med andre digitale løsninger.

BBR-systemet er illustreret nedenfor i figuren ”BBR´s systemopbygning”. BBR er opbygget med en lagdelt serviceorienteret arkitektur, der udstiller forretningslogik og data gennem services.

BBRs systemopbygning

Tilgang til BBR’s data og funktionalitet sker primært gennem brugerfladen ”BBR Kommune”, som er det standardværktøj, de kommunale BBR-registerførere og andre kommunale medarbejdere kan anvende til at ajourføre og foretage opslag i BBR. BBR Kommune er modulært opbygget, dvs. at de forskellige ”byggesten” er separeret og afkoblet på en måde, så senere ændringer og udvidelser understøttes effektivt.

Ud over BBR Kommune kan andre applikationer og anvendersystemer tilgå BBR via en såkaldt BBR ”Service Gateway”, som både indeholder tjenester, der udstiller BBR-data via online opslag eller fil-download, og indeholder tjenester, hvorigennem et eksternt system kan opdatere BBR-data. Service gateway'ens udstillingstjenester er identiske med de udstillingstjenester som BBR 2.0 skal udstille på Datafordeleren.

BBR’s servicegateway anvendes både af en række kommunale opgavesystemer (fx indenfor byggesag og miljø), og af større selvbetjeningsløsninger som eksempelvis ”Ret BBR”.

BBR Kommune og Service Gateway er placeret på en præsentationsserver, som tilgår BBR forretningslogik og data, gennem services udstillet på en applikationsserver. Applikationsserveren er internt struktureret i en lagdelt arkitektur med:

  • et service lag, som beskriver hvilke serviceoperationer, der kan tilgås, samt de data og beskeder, der udveksles gennem disse
  • et forretningslag, som indeholder de eksternt tilgængelige forretningsbegreber, samt den forretningslogik, der er knyttet hertil
  • et data access lag, som indeholder den logik, der skal til for at tilgå data i BBR databasen.
    Derudover indeholder data access laget også ”Service agenter”, der indpakker den kommunikation, der er med eksterne systemer – herunder Datafordeleren – således, at det er transparent for forretningslaget at tilgå data


Derudover indeholder applikationsserveren også de programmer, der ikke skal tilgås som services, men afvikles som batchkørsler.

BBR indgår i et registersamspil, hvor BBR læser oplysninger i andre registre (matriklen, ESR, DAR, CPR og CVR) og abonnerer på enkelte hændelser/opdateringer i andre registre, ligesom BBR ajourfører oplysninger i Matriklen og DAR gennem forskellige ajourføringsservices, som disse registre stiller til rådighed.

De læste data præsenteres i brugerflader, og anvendes ved dannelse af BBR-meddelelser, samt i forbindelse med systemets behandling af hændelser fra andre registre.

Udvekslingen af oplysninger sker gennem BBR´s Service Gateway.

Du kan læse mere på siden BBR's arkitektur.