Projektet "BBR's udvidelse"

BBR baserer sig i dag på ESR’s ejendomsbegreb, der er forskellig fra både Matriklens og Tingbogens begreber, dette gør det svært at sammenstille data imellem forskellige ejendomsregister.

Projektet ”udvidelse af BBR” skal understøtte delprogrammets mål ved at erstatte ESR’s ejendomsbegreb med det nye fælles ejendomsbegreb (bestemt fast ejendom: BFE), derudover skal begrebsmodellen i BBR harmoniseres i overensstemmelse med det fælles ejendomsbegreb, således at sammenhængen til øvrige ejendomsdata sikres bedst muligt.

Projektet skal derudover sikre at BBR kan fungere uafhængigt af ESR, som vil bliver udfaset ca. et år efter at ejendomsdataregistrene er idriftsat på Datafordeleren.

Når projektet er gennemført vil BBR stadig indeholde oplysninger om bygninger, bolig- og erhvervsenheder og tekniske anlæg, men vil ikke længere være det officielle adresseregister, da der i forbindelse med udmøntning af Grunddataprogrammet delprogram 2 ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne” vil blive et nyt adresseregister – Danmarks Adresseregister (DAR). BBR vil indeholde en reference til Matriklens registrering af den ejendom som bygningen, boligen eller det tekniske anlæg tilhører. Derudover vil BBR understøtte en tidlig registrering af BBR data på linje med Matriklens Præmatrikel.

Projektets centrale aktivitet er etableringen af en ny version af BBR (BBR 2.0), som er baseret på en ny datamodel med udgangspunkt i Grunddataprogrammets principper. Det sker i to trin:

  • I juni 2017 blev BBR 1.8 idriftsat. BBR 1.8 indeholder den funktionalitet, der allerede er udviklet til BBR 2.0, og som blandt andet effektiviserer arbejdet for de kommunale registerførere og understøtter ejendomsvurderingen. BBR 1.8 vil, ligesom det eksisterende BBR, integrere til de nuværende registre dvs. DAR/AWS, ESR og Matriklen/Kortforsyningen. Med BBR 1.8 er BBR godt forbedret til i at indgå i det udvidede registersamspil, der etableres når BBR 2.0 idriftsættes i næste trin.
  • BBR 2.0 idriftsættes sammen de øvrige grunddataregistre og datafordeleren medio 2019 iht. den implementeringsplan, der er aftalt i regi af Grunddataprogrammet. Først når BBR 2.0 idriftsættes på datafordeleren vil alle integrationer ibrugtage de nye grunddata¬registre. Når BBR 2.0 er i drift på datafordeleren vil brugerne kunne hente BBR-data fra både datafordeleren og OIS.


Se eventuelt også KOMBITs beskrivelse af ”fra BBR 1.7 - over BBR 1.8 - til BBR 2.0” under "Nyttige links"