Ejendomsdata (OIS)

Den Offentlige Informationsserver (OIS) er et hovedsystem til formidling af ejendomsdata i Danmark. OIS distribuerer data fra Matriklen, BBR, ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister), SVUR (Statens Salgs- og Vurderingsregister) og Plandata.dk.

OIS distribuerer ejendomsdata ved enkeltopslag på portaler eller som massedistribution via OIS´ datadistributørordning.

Data fra OIS anvendes til mange formål: Videreformidling og forædling af data, opslag på enkeltejendomme, analyser, understøttelse af forsikring, finanssektoren, ejendomshandel, ejendomsadministration, ejendomsvurdering samt meget andet.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er ansvarlig for OIS og i henhold til BBR-loven og OIS-bekendtgørelsen forpligtiget til at stille ejendomsdata til rådighed for borgere samt private og offentlige virksomheder.