Geokodning af bygninger i BBR

Geokodningsprojektet handler om at skabe en én-til-én sammenhæng mellem bygninger i BBR og bygninger på et kort, så bygninger i BBR ”kender” sin nøjagtige placering i landskabet.

Ikke alle bygninger er geokodet i en tilstrækkelig god kvalitet. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har derfor gennemført en landsdækkende geokodning for at løfte kvaliteten.
Geokodningen af BBR´s bygninger sker i tæt samarbejde med kommunerne, som blandt andet sikrer, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde respekterer den geokodning, som kommunerne allerede har foretaget.
Der er ligeledes et tæt samarbejde med statens og kommunerne kortsamarbejde, GeoDanmark, og projektet understøtter dermed udviklingen af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

Geokodning bruges blandt andet i forbindelse med projekt om nyregistrering af bygninger til erhverv, landbrug og skovbrug. Når bygninger er geokodet bliver det f.eks. lettere at identificere bygningerne og vurdere om deres areal er korrekt.
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bruger geokodningen i forbindelse med de udsigtsberegninger, som gennemføres for at understøtte den nye ejendomsvurdering for boliger.
Generelt er der mange fordele ved en systematisk geokodet bygningsmasse, blandt andet muligheden for analyser forud for fx. planlægning, projektering og afgørelser af komplicerede sager med store byggerier.

Geokodning af bygninger vil fremover være en fuldt integreret og obligatorisk del af registreringen i BBR. Det er ejerens ansvar at ajourføre oplysningerne om bygningernes geografiske placering i BBR i henhold til de almindelige regler, hvor kommunerne er registerfører for BBR.

BBR GeoDanmark