Idegrundlag

Grunddata er et væsentligt bidrag til moderniseringen af den offentlige sektor.

Når allerede indberettede data deles på tværs og indgår direkte i sagsbehandlingen, opnås en bedre og mere effektiv service for borgere og virksomheder. Medarbejderne i den offentlige sektor får færre tunge og rutineprægede opgaver, og der frigøres ressourcer til øget velfærd på f.eks. sundheds- og uddannelsesområdet.

En åben og ensartet praksis for videreanvendelse af grunddata har også stor værdi for den private sektor. Dels fordi virksomheder bruger disse data i deres interne processer, og dels fordi informationerne i de offentlige data kan udnyttes til helt nye typer af især digitale produkter og løsninger. Frit tilgængelige grunddata for den private sektor er kort sagt en potentiel kilde til innovation, vækst og nye arbejdspladser.

Læs mere om idegrundlaget i ”Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering" under "Dokumenter".