Nyregistrering af bygninger til erhverv, landbrug og skovbrug

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen gennemfører forud for den nye ejendomsvurdering en landsdækkende dataindsamling til BBR, hvor samtlige bygninger til erhverv, landbrug og skovbrug registreres efter nye regler.

Det sker, fordi BBR’s oplysninger om erhvervsbygninger i dag ikke er tilstrækkeligt detaljerede og ensartede til at danne grundlag for en fremtidig ejendomsvurdering. Mange erhvervsbygninger har flere forskellige typer anvendelse fx. butik, kontor og lager.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen registrerer:

  • hvilke tekniske anlæg der er på ejendommen
  • hvad hver enkelt bygning bliver brugt til
  • om alle bygningsnumre er placeret korrekt på luftfotoet på BBR-meddelelsen

Nyregistreringen omfatter ca. 730.000 bygninger og berører ca. 250.000 ejere og administratorer.

BBR Erhvervsservice i Skatteforvaltningen står for kontakten til ejere og administratorer i forbindelse med nyregistreringen. Fremadrettet er det ejerens ansvar at ajourføre oplysninger om erhvervsbygninger i BBR i henhold til de almindelige regler, hvor kommunerne er registerførere for BBR.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens nyregistrering af erhvervsejendomme er i gang over hele landet, således at ejendomme, som indgår i den nye Ejendomsvurdering er klar ultimo 2019.