OIS' arkitektur

OIS har beskrevet arkitekturen med inspiration fra OIO Arkitekturguidens arkitekturreol, således at arkitekturprodukterne afspejler OIS på en hensigtsmæssig måde. OIO Arkitekturguiden er nu afløst af den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), der stiller en række tilsvarende krav til dokumentation af arkitektur og data1.

Der er udarbejdet et ”OIS arkitekturoverblik”. Overblikket har til formål at beskrive udviklingen af OIS i perioden frem mod 2020, som er en periode med mange forandringer i og omkring kilderegistrene til OIS. I overblikket beskrives målbilledet for it-arkitekturen med distribution af data via enkeltopslag på ejendomme og fildistribution, kildesystemer mv. Målgruppen er primært de overordnede forretningsniveauer hos de forskellige interessenter.

Herudover er der udarbejdet følgende mere detaljerede arkitekturprodukter, som er indplaceret i OIO arkitekturreolen under nedenstående overskrifter:

Strategi
- Vision, mål og strategier
- Målbillede
- Arkitekturprincipper
- Regler

Forretning
- Organisationsmodel
- Forretningsservices
- Forretningsprocesser

Information
- Forretningsobjekter
- Datadistribution
- Fysisk datamodel

Applikation
- Applikationskatalog
- Serviceoversigt

Teknologi
- Systemtopologier
- Teknologikatalog

1) FDA-note: Med udspring i initiativ 8.1 i digitaliseringsstrategien for 2016-2020 blev der i juni 2017 lanceret et nyt site, der dokumenterer og udstiller arkitekturen, arkitektur-reglerne og de tilhørende standarder, vejledninger og retningslinjer, der vedtages og implementeres i forbindelse med det fællesoffentlige digitale arkitekturarbejde (FDA). Derfor bliver OIO Arkitekturguiden ikke længere opdateret, og nye arkitekturprodukter som fx Hvidbog om fællesoffentlig arkitektur, Regler for begrebs- og datamodellering, referencearkitekturer, FORM og vejledninger kan fremover findes på arkitektur.digst.dk. Arkitekturguiden vil blive udfaset i takt med at nye arkitekturprodukter bliver udarbejdet, godkendt og publiceret af Digitaliseringsstyrelsen under FDA