ESR - Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister

ESR er et register, som indeholder oplysninger om ejerforhold, planforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter.

Ved registreringen i ESR tildeles ejendommen et ejendomsnummer, der er en central nøgle til identifikation af landets faste ejendomme. Den overordnede registreringsenhed i ESR er vurderingsenheden/-ejendommen.

Det er især statslige og kommunale myndigheder samt private virksomheder, der bruger registret til at løse administrative, lovgivningsmæssige og planlægningsmæssige opgaver.

Kommunerne har dataansvaret for registret og står for den løbende ajourføring af oplysningerne i ESR. Udover de kommunale indberetninger opdateres ESR blandt andet med oplysninger fra matriklen, BBR, Vurderingsregistret, PlansystemDK m.fl.

ESR omfatter også ejendomme, der ikke er vurderingspligtige, fordi registeret bruges af kommunerne i forbindelse med opkrævningen af afgifter for vand, renovation etc.

Kommunerne ejer dataene i ESR, mens leverandøren KMD ejer systemet, databasen, datamodeller mv.

ESR går tilbage til midten af 1960'erne i edb'ens tidlige dage og er siden da udvidet og moderniseret flere gange. ESR er under udfasning, som led i kommunernes plan for monopolbrud. Udfasningen er desuden koordineret med det fællesoffentlige grunddataprogram.