Planer for OIS

Der sker jævnligt ændringer hos de kilderegistre, som OIS henter data fra og OIS tilpasser sig løbende til disse ændringer. Aktuelt er der en særlig situation, idet der i en periode vil ske mange væsentlige ændringer, som alle anvendere af ejendomsdata skal tilpasse sig.

De kommende ændringerne er i høj grad initieret af Grunddataprogrammet samt af udfasningen af ESR, som er koordineret hermed. Grunddataprogrammet har bl.a. gennemført en reform af ejendomsdataområdet og i 2019 lanceret en ny Datafordeler (DAF), som skal distribuere data fra grunddataregistrene.

OIS Tilpasningsplan
Formålet med ”Plan for tilpasning af OIS – til grunddataprogrammet mm.” er at tilpasse OIS til ændringerne, så anvenderne af OIS både under og efter omstillingsperioden modtager en stabil dataleverance fra OIS. Dvs. en leverance, der indholdsmæssigt så vidt muligt svarer til OIS' tidligere leverancer, og som tager hensyn til den nye nøgle til identifikation af ejendomme (bfe-nr.), nye datamodeller mm. Det gælder både ift. borgernes og de professionelles opslag på enkeltejendomme og ved masseudtræk via OIS-distributørerne.

OIS Konverteringsplan
For at give anvenderne af data god tid til at tilpasse sig ændringerne i Grunddataprogrammets kilderegistre, tilbagekonverterer OIS sammen med myndighederne bag OIS´ kilderegistre data til de tidligere anvendte udstillingstabeller på OIS i det omfang det er praktisk muligt. Tilbagekonverteringen er beskrevet i ”Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene”.