Planer for OIS

Der sker jævnligt ændringer hos de kilderegistre, som OIS henter data fra og OIS tilpasser sig løbende til disse ændringer. Aktuelt er der en særlig situation, idet der i den kommende periode vil ske mange væsentlige ændringer, som alle anvendere af ejendomsdata skal tilpasse sig.

De kommende ændringerne er i høj grad initieret af Grunddataprogrammet ved Ejendomsdataprogrammet (delprogram 1/GD1) og Adresseprogrammet (delprogram 2/GD2) samt af udfasningen af ESR, som er koordineret hermed. Grunddataprogrammet lancerer også den ny Datafordeler (DAF), som skal distribuere data fra grunddataregistrene. GD1 og GD2´s grunddataregistre forventes idriftsat på DAF medio 2019.

OIS Tilpasningsplan
Formålet med ”Plan for tilpasning af OIS – til grunddataprogrammet mm.” er at tilpasse OIS til ændringerne frem til 2019, så anvenderne af OIS under og efter omstillingsperioden modtager en stabil dataleverance fra OIS. Dvs. en leverance, der indholdsmæssigt så vidt muligt svarer til den nuværende og som tager hensyn til den nye nøgle til identifikation af ejendomme (bfe-nr.), nye datamodeller mm. Det gælder både ift. borgernes og de professionelles opslag på enkeltejendomme og ved masseudtræk via OIS-distributørerne.

OIS Konverteringsplan
For at give anvenderne af data god tid til at tilpasse sig ændringerne i Grunddataprogrammets kilderegistre, har Grunddatabestyrelsen bedt Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som OIS-myndighed, sammen med myndighederne bag OIS´ kilderegistre om at tilbagekonvertere data til de eksisterende udstillingsmodeller på OIS i det omfang det er praktisk muligt. Tilbagekonverteringen er beskrevet i ”Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene”.