Plandata.dk

Staten udstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen i Danmark, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

Plandata.dk er register for fysisk planlægning i Danmark, og sikrer let adgang til offentlige planer vedrørende lokal-, kommunal- og regional planlægning.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for Plandata.dk. Kommunerne står for indberetningen af planerne og har ansvaret for planernes kvalitet og indhold.

Den relevante lovgivning om Plansystemet er Planloven samt tilhørende bekendtgørelse.

Den fysiske planlægning er siden 1970'erne foregået decentralt og inddrager offentligheden i beslutningsprocessen. Det er kommunerne, som inden for overordnede statslige interesser planlægger, hvordan de danske byer og landskaber skal udvikle sig.