BBR (Bygnings- og Boligregistret)

BBR er et register, der indeholder oplysninger om bygninger, bolig- og erhvervsenheder, tekniske anlæg samt oplysningen om det faktiske energiforbrug i bygninger.

BBR indeholder blandt andet oplysninger om bygningsarealer, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer m.v. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, og altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte af myndighederne efter anden lovgivning.

OIS er officiel distributionskanal for BBR-oplysninger, herunder også BBR-meddelelsen.

En BBR-meddelelse er en udskrift af de oplysninger, der er registreret i BBR for den pågældende ejendom. BBR-meddelelsen er et vigtigt administrativt dokument, der indgår som dokumentation i en lang række sammenhænge. OIS tilbyder brugerne BBR-meddelelsen. Mange opslag i OIS resulterer i brugerne vælger at hente en BBR-meddelelse for den aktuelle ejendom.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er ansvarlig for BBR. Kommunernes it-fællesskab KOMBIT A/S er bemyndiget til at drive og udvikle BBR efter Udviklings- og Forenklingsstyrelsens anvisninger.

Der er den enkelte ejer, som er ansvarlig for, at BBR er opdateret og retvisende. Forslag til ændringer i BBR indsendes til kommunen. Kommunerne står for den løbende ajourføring af BBR. Ud over indberetninger fra ejerne sker dette især som opfølgning på behandlingen af byggesager i kommunen.