OIS' ydelser

OIS distribuerer ejendomsdata ved enkeltopslag på portaler eller som massedistribution via OIS´ datadistributørordning.

OIS´ datadistributørordning
Private virksomheder og myndigheder kan indgå i OIS’ videregivelsesordning som datadistributører. Datadistributørerne modtager OIS-data gennem masseudtræk (fildistribution). Distributørerne kan videregive data fra OIS, evt. i forædlet form, til rekvirenter (slutbrugere) i henhold til betingelserne i datadistributørkontrakten under hensyntagen til EU's persondataforordning, Persondataloven og Markedsføringsloven.

Enkeltopslag i OIS
OIS udbyder enkeltopslag på to måder.

Databaseopslag på enkeltejendomme via ois.dk
Via ois.dk har borgere og professionelle mulighed for at fremsøge oplysninger om enkeltejendomme ved direkte opslag i OIS-databasen. Der er tale om et klassisk databaseopslag med en hurtig og simpel visning, som især tilbagevendende professionelle brugere sætter pris på.

Opslag på enkeltejendomme via OIS´ webservice
OIS giver også borgere og professionelle mulighed for at fremsøge oplysninger om enkeltejendomme via et webservicebaseret opslag. Det webservicebaserede opslag er mere fleksibelt i sin opbygning og kan tilpasses målgrupper og den konkrete sammenhæng det indgår i. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen anvender det servicebaserede opslag på ejendomsinfo.dk og i forbindelse med selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

BBR-meddelelsen
En BBR-meddelelse er et dokument med centrale oplysninger, der er registreret i BBR for den pågældende ejendom. BBR-meddelelsen er et vigtigt administrativt dokument, der indgår som dokumentation i en lang række sammenhænge.

OIS tilbyder brugerne BBR-meddelelsen. Mange opslag i OIS resulterer i brugerne vælger at hente en BBR-meddelelse for den aktuelle ejendom.

For andelsboliger leverer OIS tilsvarende en BBR-andelsboligudskrift.