Om Ejendomsinfo.dk

Ejendomsinfo.dk afspejler Udviklings- og Forenklingsstyrelsens rolle som formidler af ejendomsdata via den Offentlige Informationsserver (OIS) og rollen som grunddataregistermyndighed for Bygnings- og Boligregistret (BBR) jævnfør BBR-loven. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen under Skatteministeriet.

Udover de grundlæggende aktiviteter vedrørende BBR og OIS informerer ejendomsinfo.dk om større igangværende arbejder. Aktuelt omfatter det understøttelsen af den nye datadrevne ejendomsvurdering (BBR-programmet) samt bidraget til det fællesoffentlige samarbejde vedrørende grunddata, som BBR indgår i (Grunddataprogrammet).

Ejendomsinfo.dk henvender sig bredt til personer, der interessere sig for grundlaget for Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde i forbindelse med BBR og OIS.


Sammenhængende websites – baggrund og ide
Indholdet på ejendomsinfo.dk skal ses i sammenhæng med siderne under bbr.dk og ois.dk, som tilsammen udgør en helhed omkring den faglige formidling på området.

bbr.dk har eksisteret længe med såvel ejere, kommuner og teknikere som målgruppe. bbr.dk er nu omstruktureret, således at hver målgruppe har sit eget website (omstruktureringen vil være fuldt gennemført i efteråret 2018):

  • bbr.dk er målrettet ejere, blandt andet fordi ejerne af ejendomme i forbindelse med den nye ejendomsvurdering let skal kunne finde deres eksisterende BBR-oplysninger, forstå disse og via en selvbetjeningsløsning kunne indberette forslag til ændringer til kommunerne.
  • Kommunerne har som registerførere for BBR brug for særlig og målrettet information om grundlaget for registreringer i BBR. Dette håndteres via websitet ki.bbr.dk, hvor ”ki” står for ”kommuneinfo”. Dog formidles det omfattende lov- og regelgrundlaget via instruks.bbr.dk.

  • Information til teknikere er placeret på teknik.bbr.dk.

Ois.dk har længe eksisteret som et smalt dedikeret website, hvor borgere og professionelle har mulighed for at fremsøge oplysninger om enkeltejendomme ved direkte opslag i OIS-databasen. Der er tale om et klassisk databaseopslag med en hurtig og simpel visning, som især tilbagevendende professionelle brugere sætter pris på.

Ejendomsinfo.dk er integreret med OIS. Man kan således også fremsøge en ejendom og en lang række oplysninger herom på forsiden af ejendomsinfo.dk ved anvendelse af OIS´ webservices.

Ejendomsinfo.dk kan siges at være en udskillelse af OIS-delen af portalen boligejer.dk, som OIS tidligere har været integreret med. Ved ressortændringer i forbindelse med regeringsskiftet i 2015 blev ansvaret for boligejer.dk imidlertid adskilt fra OIS. Boligejer.dk drives nu af Erhvervsstyrelsen, som gennem portalen tilbyder uvildig information med fokus på køb og salg af boliger, herunder også fremsøgning af ejendomsoplysninger ved brug af OIS´ webservices.