Øvrige delprogrammer

Grunddataprogrammet er organiseret i otte delprogrammer eller områder.

Der er et delprogram for hvert af de seks forskellige dataområder: Ejendomsdata, adressedata, vand- og klimadata, geodata, persondata og virksomhedsdata.

Udover de seks dataområder er der et delprogram for selve distributionen af data, Datafordeleren (DAF), og et for hvordan de forskellige dataområder standardiseres og kobles, Datamodellen.

Du kan læse mere om områderne/delprogrammerne via "Nyttige links".