Plan for BBR-programmet

Det nye ejendomsvurderingssystem skal rettidigt kunne indsamle data vedrørende ejerboliger og erhvervsejendomme. Det glæder bl.a. data fra BBR.

Det stiller nogle hovedkrav, som er konkretiseret i nogle få såkaldte ”ICE-milepæle”, som BBR-programmet skal leve op til:

  • ICE1: Første version af den nye funktionalitet til at rette BBR online er klar oktober 2017, så det er muligt at henvise hertil i forbindelse med opdatering, berigtigelse og lignende.
  • ICE2: BBR-data vedrørende ejerboligerne er klar august 2018 til brug for den nye ejendomsvurdering.
  • ICE3: Nyregistrering af bygninger til erhverv, land- og skovbrug, som skal indgå i modeludviklingen for erhvervsejendomme, er gennemført oktober 2018.
  • ICE4: BBR-data vedrørende bygninger til erhverv, landbrug og skovbrug, som indgår i erhvervsejendomme, der skal vurderes, er klar august 2019 til brug for den nye ejendomsvurdering.

Programstyringsdokumentet (PSD) for BBR-programmet beskriver rammerne for arbejdet, herunder baggrund, målsætning, struktur, interessenter og organisation. De mere operationelle elementer vedrørende BBR-programmets leverancer, tidsplan og afhængigheder er uddybet i bilagssamlingen til PSD´en.