Indtast adresse og se ejendomsdata

På EJENDOMSINFO kan du fremsøge oplysninger om bygninger, boliger mm. for danske ejendomme og få information om grundlaget for Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde med Bygnings- og Boligregistret (BBR) og den Offentlige Informationsserver (OIS).

Logo for Bygnings- og Boligregistret

Bygninger, boliger, erhvervsenheder og tekniske anlæg registreres i BBR i henhold til BBR-loven.

BBR er et grunddataregister, som indgår i det fællesoffentlige Grunddataprogram.
Læs mere om grunddata og BBR her

Logo for OIS - den Offentlige
              Informationsserver

Den Offentlige Informationsserver (OIS) giver alle let adgang til sammenhængende oplysninger om ejendomme ved opslag på ejendomsinfo.dk eller ois.dk.

Professionelle OIS-distributører modtager masseudtræk (fildistribution) og videreformidler til en lang række offentlige og private anvendere.

OIS udstiller oplysninger fra BBR, Matriklen, ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister), Danmarks Adresseregister, SVUR (Statens Salgs- og Vurderingsregister) og Plandata.dk.